Categories
ข่าวรถ สาระรถยนต์ แนะนำผู้ใช้งาน

แบตเตอรี่รถยนต์ ใช้ได้นานแค่ไหน

ในปัจจุบันแบตเตอรี่รถยนต์ ที่ใช้ทั่วไปในไทย มีด้วยกันอย…

Categories
ข่าวรถ บล๊อค แนะนำผู้ใช้งาน

19 กุมภาพันธ์ 64 ต่อใบขับขี่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

9 กุมภาพันธ์ ปี 2564 เป็นต้นไป ผู้ที่ต้องการขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ทุกชนิดทุกประเภทต้องมีใบรับรองแพทย์

Categories
บริการของเรา สาระรถยนต์ แนะนำผู้ใช้งาน

ใบปัดน้ำฝนเมื่อไหร่ถึงต้องเปลี่ยน

   ใบปัดน้ำฝน จัดว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็…

Categories
ข่าวรถ สาระรถยนต์ แนะนำผู้ใช้งาน

7วิธีแก้ง่วง หลับใน

วิธีแก้ง่วง หลับใน ง่ายๆหากจำเป็นต้องเดินทางขับขี่ระยะทางไกล

Categories
ข่าวรถ บล๊อค

เปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซลใหม่

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้มีมติเปลี่ยนแปลงชื่อ…