Categories
บล๊อค

เห็นชอบ “รถรับจ้างผ่านแอปฯ” เป็นบริการทางเลือกถูกกฎหมาย 100%

 กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าผลักดัน “รถยนต์…