Categories
ข่าวรถ ข่าวรถ TOYOTA

Mitsuoka Buddy 2021 ใหม่ เท่แบบอเมริกันกับร่างเดิม Toyota

มองแว่บแรก นี้มัน suv ในแบบอเมริกัน ยุค 90 ชัดๆ กับรูปโ…